Cách đánh số trang trong word 2007 cực đơn giản

Cách đánh số trang trong word 2007 cực đơn giản


Lượt xem: 3138
Khi soạn thảo văn bản với word đặc biệt là khi làm luận văn, đồ án thì việc đánh số trang, viết header & footer luôn phải tuân thủ theo một quy tắc chung mà đôi khi làm các bạn sinh viên lúng túng.
Thông thường những trang mở đầu như giới thiệu, nhận xét đánh giá... sẽ không phải đánh số trang. Vậy làm sao để định dạng đúng số trang theo mẫu ?

Bạn có thể đánh số trang tự động cho bất kỳ một page nào và cũng có thể bỏ qua những trang mình không muốn với cách đánh số trang trong word 2007kết nối kiến thức đưa ra dưới đây.

1. Cách đánh số trang đơn giản trong word 2007


Bước 1: Tạo một văn bản, sau đó bạn nhấn chuột trái vào một trang văn bản cần đánh số tự động

Cách đánh số trang trong word 2007

Bước 2: Chọn Page Layout trong phần Menu, sau đó nhấp chuột theo đường dẫn Page Layout -> Breaks -> Next Page.

Đánh số trang trong word 2007


Bước 3: Tiếp theo bạn chọn Insert trong Menu và tiến hành Insert -> Page numbers -> Format Page numbers.

Đánh số trang tự động

Trong phần "Page Number Format" các bạn chọn Start at: 1 (bắt đầu đánh số trang từ 1)

Cách đánh số trang tự động trong word

Bước 4: Sau khi bạn đã tạo số trang và section hoàn thành, bước tiếp theo bạn cần đánh số trang bằng header & footer hoặc page number.

Đánh số trang

Sau khi đánh số trang thành công bạn sẽ được như sau:

Đánh số trang

Bước 5: Để loại bỏ một số trang không cần đánh số trang bạn cần xóa liên kết giữ section 1 và section 2 bằng cách nhấn vào Link to Previous trong Header & Footer Tools.

Đánh số trang trong word 2007 đơn giản

Bước 6: Bôi đen section 1 ( phần chứa các trang không cần đánh dấu) và nhấn Delete để xóa, sau đó đóng phần Footer lại.

Đánh số trang tự động trong word

 Như vậy, bạn đã có thể chủ động đánh số thứ tự cho một trang bất kỳ hoàn toàn tự động và cũng có thể loại trừ những trang không cần đánh dấu với các bước khá đơn giản phía trên. 

Nếu bạn đang làm luận văn, báo cáo mà không cần đánh dấu một số trang đầu tiên bạn cũng có thể làm tương tư với các bước ở trên. Và với cách đánh số trang trong word 2007 thì các phiên bản cao hơn như word 2010, 2013 bạn cũng có thể làm tương tự. Chúc bạn thành công !

Tin tức khác